STRONA STARTOWA O NAS OFERTA GALERIA ZDJĘC CENNIK KONTAKT

OFERTA - Integracja Sensoryczna


INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia SI dla:
  • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
  • Dzieci z ADHD, ADD
  • Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
  • Dzieci autystycznych
  • Dzieci opóźnionych psycho-ruchowo
  • Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
  • Dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. Zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera)
In praxis - posiada salę wyposażoną w profesjonalny i różnorodny sprzęt do prowadzenia zajęć terapii Integracji Sensorycznej.

Terapeuci - In praxis posiadają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi.

Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest wykonanie diagnozy integracji sensorycznej.Integracja sensoryczna - terapia

Czas trwania zajęć: 50 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Integracja sensoryczna - diagnoza (2 lub 3 zajęcia diagnostyczne)

Czas trwania zajęć: 50 min
Cena diagnozy wraz z omówieniem: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Katarzyna Ewa Markiewicz - psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia
Agnieszka Sosnowiec - rehabilitant, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia  

START|O NAS| OFERTA|GALERIA|CENNIK| KONTAKT