STRONA STARTOWA O NAS OFERTA GALERIA ZDJĘC CENNIK KONTAKT

OFERTA - Terapia logopedyczna


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia logopedyczne to nowoczesne i skuteczne metody pracy z narządem mowy.

Diagnoza:
  • kompleksowa diagnoza wszystkich wad wymowy;
  • badanie funkcji połykania, oddychania;
  • orientacyjne badanie słuchu;
  • sprawdzanie kompetencji komunikacyjnej.
Terapia dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami mowy: z dyzartrią, afazją, dysfazją, rozszczepem wargi i podniebienia, niedosłuchem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa.
  • wywoływanie spontanicznej artykulacji;
  • usprawnianie aparatu oddechowego;
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
  • ćwiczenie artykulacji głosek;
  • usprawnianie słuchu fonemowego;
  • praca z dziećmi z problemami szkolnymi.Logopedia i neurologia - terapia logopedyczna

Czas trwania zajęć: 30 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Logopedia i neurologia - diagnoza logopedyczna

Czas trwania: 30 - 60 min
Cena: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Sylwia Kalinowska
Anna Drwęcka  

START|O NAS| OFERTA|GALERIA|CENNIK| KONTAKT