STRONA STARTOWA O NAS OFERTA GALERIA ZDJĘC CENNIK KONTAKT

OFERTA - Terapia pedagogiczna


TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia pedagogiczne to nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne na poziomie szkoły jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Stymulują one rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Diagnoza:
 • kompleksowa diagnoza trudności edukacyjnych;
 • badanie analizatorów
Terapia pedagogiczna:
 • dla dyslektyków;
 • dla dysortografików;
 • dla dysgrafików;
 • dla dyskalkulików;
 • dla dzieci niesamodzielnych;
 • dla tych z wadami słuchu fonematycznego;
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego;
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania słuchowego;
 • dla mniej sprawnych manualnie;
 • dla tych, którzy mają problemy z nauką;
 • dla dzieci z problemami koncentracji uwagi;
 • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
Cele zajęć:
 • usprawnianie deficytów percepcyjno - motorycznych;
 • rozwijanie samodzielności;
 • budowanie wiary we własne siły;
 • wspomaganie rozwoju psychicznego;
 • podniesienie efektywności uczenia się;
 • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania;
 • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie ;
 • usprawnienie zdolności koncentracji.Terapia pedagogiczna dzieci z autyzmem

Czas trwania zajęć: 60 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Terapia pedagogiczna - Reedukacja

Czas trwania zajęć: 45 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Diagnoza pedagogiczna

Czas trwania: 30 - 60 min
Cena: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Beata Maculewicz - tel. 692 171 491
Aleksandra Stańska - tel. 664 942 786  

START|O NAS| OFERTA|GALERIA|CENNIK| KONTAKT