STRONA STARTOWA O NAS OFERTA GALERIA ZDJĘC CENNIK KONTAKT

OFERTA - Warsztaty dla dzieci


ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z CECHAMI NADPOBUDLIWOŚCI POŁĄCZONE ZE STYMULACJĄ ROZWOJU POZNAWCZEGO

Program adresowany jest do dzieci w wieku 10-12 lat, wykazujących cechy nadpobudliwości psychoruchowej i problemy z koncentracją uwagi oraz ich rodziców. Liczebność grupy 8-10 rok szkolny (ok. 25 spotkań), zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 45min, równocześnie z zajęciami dla dzieci organizowane są spotkania z rodzicami raz w miesiącu. Spotkania z rodzicami będą miały na celu: polepszenie relacji rodzic-dziecko, rozwijanie i nabywanie nowych umiejętności wychowawczych, alternatywnych wobec powszechnie stosowanych, kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi, wzrost świadomości własnych i dziecięcych emocji, pomoc dziecku w radzeniu sobie z emocjami, zapoznanie z metodami relaksacji, kształcenie umiejętności wspierania dzieci w radzeniu sobie z napięciem psychofizycznym. W ramach spotkań realizowane będą tematy związane z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych wyrażania emocji, relaksacji, budowania pozytywnego obrazu siebie, stymulacją rozwoju poznawczego i koncentracji uwagi.

Celem głównym programu jest polepszenie funkcjonowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w szkole i w domu. Chcemy go osiągnąć poprzez realizację następujących celów bezpośrednich:
 • zdobywanie pozytywne doświadczenia społeczne w grupie rówieśniczej;
 • kształtowanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie;
 • poszanowanie norm i zasad społecznych;
 • rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji;
 • praca nad samokontrolą zachowań impulsywnych;
 • profilaktyka zachowań agresywnych;
 • poznawanie sposobów odreagowania nacięcia psychofizycznego;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci;
 • poprawa koncentracji uwagi;
 • stymulowanie rozwoju.
W wyniku udziału w programie u dzieci nastąpi poprawa funkcjonowania w następujących obszarach:
 • wzrost umiejętności komunikacyjnych u dzieci;
 • redukcja zachowań agresywnych;
 • umiejętność odreagowywania napięcia emocjonalnego i fizycznego;
 • poprawa w zakresie umiejętności koncentracji uwagi;
 • wzrost poczucia własnej wartości u dzieci.

Warsztaty - Zajęcia grupowe dla dzieci

Czas trwania zajęć: ok. 45 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Luiza Matalewska - psycholog, ukończyła Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej
Aleksandra Stańska - pedagog, ukończyła Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej


ZAJĘCIA DLA DZIECI Z KLAS I-III ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ


Warsztaty - Psycholog - Zajęcia grupowe dla dzieci

Czas trwania zajęć: ok. 60 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Katarzyna Markiewicz - psycholog, ukończyła Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej  

START|O NAS| OFERTA|GALERIA|CENNIK| KONTAKT