STRONA STARTOWA O NAS OFERTA GALERIA ZDJĘC CENNIK KONTAKT

OFERTA - Warsztaty dla młodzieży


TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ART. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ (8-10 OSÓB)

Metoda TZA - ART
Trening Zastępowania Agresji jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne. Z badań przedstawianych przez prof. Goldsteina w licznych publikacjach jasno wynika, że wśród młodzieży poddanej treningowi znacznie poprawia się jakość więzi rodzinnych, a uczestnicy treningów w większym stopniu osiągają sukces życiowy (ukończenie szkoły, lepsza praca, mniej konfliktów z prawem). Trening pozwala na poprawę jakości kontaktów z innymi, zwiększenie zdolności planowania, komunikacji, panowania nad emocjami, radzenia sobie z lękiem, gniewem i w zakresie wielu innych umiejętnościach.
Metoda ART doskonale sprawdza się w szeroko rozumianej profilaktyce społecznej zarówno jako oferta nauczenia jego odbiorców postaw i zachowań społecznych jak i jako metoda diagnostyczno - terapeutyczna do naprawy zaburzonych relacji rodzinnych.

Warsztaty - Zajęcia grupowe dla młodzieży - TZA-ART

Czas trwania zajęć: ok. 60-90 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Agnieszka Marecka + drugi trener


GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (8-12 OSÓB) 17-19LAT

Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (17- 19 lat) zgłaszającej trudności w relacjach interpersonalnych, o niskim poczuciu własnej wartości i samoakceptacji, nie radząca sobie w sytuacjach trudnych, a także młodzieży zainteresowanej poznaniem siebie i własnej osobowości, pragnącej rozwijać kompetencje i umiejętności społeczne.

W efekcie udziału w programie uczniowie zdobędą kompetencje potrzebne do do lepszego radzenia sobie ze swoimi problemami poprzez:
  • poznanie siebie i własnych zasobów (swoich mocnych i słabych stron, sposobu reagowania w różnych sytuacjach, doświadczanych uczuć, sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości, tego w jaki sposób jest się odbieranym przez otoczenie);
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej (ćwiczenie umiejętności rozpoznawania, nazywania, wyrażania uczuć, polepszenie umiejętności komunikowania się i empatii, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności bycia asertywnym);
  • budowanie poczucia wartości własnej (budowanie adekwatnej samooceny, samoakceptacji, zwiększanie umiejętności wyrażania i zdobywania akceptacji innych, umiejętność autoprezentacji).

Warsztaty - Zajęcia grupowe dla młodzieży - Grupa rozwoju osobistego

Czas trwania zajęć: ok. 90 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Halina Wróblewska - psycholog
Agata Brzezińska - psycholog  

START|O NAS| OFERTA|GALERIA|CENNIK| KONTAKT