STRONA STARTOWA O NAS OFERTA GALERIA ZDJĘC CENNIK KONTAKT

OFERTA - Warsztaty dla rodziców


GRUPA WARSZTATOWA DLA MATEK SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI

Program jest kierowany do matek samotnie wychowujących dzieci oraz takich, które wprawdzie pozostają w związkach (formalnych lub nieformalnych), lecz mające poczucie osamotnienia i braku wsparcia ze strony partnera w wychowywaniu dzieci.

Celem programu jest:
  • diagnoza aktualnej sytuacji wychowawczej i emocjonalnej w rodzinie;
  • zwiększanie kompetencji wychowawczych matek;
  • pogłębianie samoświadomości matek w zakresie własnych potrzeb, wartości, celów, możliwości;
  • poszukiwanie sposobów samorealizacji w życiu osobistym i zawodowym matek;
  • pomoc w budowaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych;
  • pomoc w budowaniu adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości;
  • wspólne poszukiwanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Przewidywanym efektem wzięcia udziału w programie jest to, że matki będą lepiej radziły sobie ze swoimi dziećmi oraz same ze sobą, będą prowadziły bardziej satysfakcjonujące życie osobiste i zawodowe. Dzieci będą osiągały lepsze efekty w nauce, będą sprawiały mniej problemów wychowawczych w domu i w szkole oraz lepiej funkcjonowały w grupie rówieśniczej.

Warsztaty - Psycholog - Zajęcia dla rodziców - Grupa warsztatowa matek samotnie wychowujących dzieci

Czas trwania zajęć: ok. 90 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Halina Wróblewska - psycholog


WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla rodziców lub opiekunów, wykorzystujące elementy programu "Szkoła dla Rodziców", rozwijające umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych i będące formą wsparcia grupowego. Uczestnicy zajęć praktycznie uczą się jak dotrzeć do dziecka, radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami, poznają bogaty świat uczuć zarówno dziecka, jak i własny. Zajęcia te umożliwiają wypracowanie nowych sposobów postępowania z dzieckiem, także w oparciu o doświadczenia innych rodziców; pozwalają uczestnikom bliżej się poznać, co ułatwia kontakty, rozmowy o problemach i sukcesach dotyczących dzieci, wzajemne wspieranie się w trudnościach. Oprócz intensywnej pracy jest też okazja do wspólnej zabawy w parach, mniejszych i większych grupach, której towarzyszy śmiech i relaks.

Warsztaty - Psycholog - Zajęcia dla rodziców - Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Czas trwania zajęć: ok. 90 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Katarzyna Markiewicz - psycholog


ZAJĘCIA DLA MAM Z DZIEĆMI 0-3 LATA

Zajęcia mające na celu danie wsparcia rodzicom w trudnym okresie. Czas wychowywania jest procesem bardzo ważnym w kształtowaniu się charakteru młodego człowieka.

Warsztaty - Psycholog - Zajęcia dla rodziców - Zajęcia dla mam z dziećmi 0-3 lata

Czas trwania zajęć: ok. 90 min
Cena zajęć: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Prowadzące:
Katarzyna Markiewicz - psycholog + zaproszeni goście  

START|O NAS| OFERTA|GALERIA|CENNIK| KONTAKT