STRONA STARTOWA O NAS OFERTA GALERIA ZDJĘC CENNIK KONTAKT

OFERTA - Terapia pedagogiczna dla dzieci z autyzmem


TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z AUTYZMEM

Codzienna, profesjonalna opieka dla dzieci w wieku 3-5 lat (również dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
w grupie do 10 dzieci
w godzinach 9.00-13.00
pod okiem dyplomowanego nauczyciela przedszkola, oligofrenopedagoga.

W ramach pobytu gwarantujemy każdego dnia inny rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów tj. logorytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z psychologiem, zajęcia relaksacyjne, rytmika.

Zajęcia prowadzi: Justyna Ubowska – Gendek pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Integracji Sensorycznej, nauczyciel edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej) z terapi± pedagogiczn±. Posiada wieloletnie do¶wiadczenie w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z autyzmem, dzieci z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawno¶ciami sprzężonymi).
Ukończyła: Kurs Pedagogiki Marii Montessori, PECS – poziom I°, "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem" - III°, MAKATON - program rozwoju komunikacji - poziom rozszerzony III°, Terapia Ręki II°, "Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych w integracji sensorycznej" - uprawnienia do wykonywania diagnozy i terapii podstawowych funkcji wzrokowych u dzieci.

Zajęcia przedszkolne

Czas trwania: 4 godziny dziennie od 9:00 do 13:00
Cena: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
KARNET: ceny ustalane indywidualnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego  

START|O NAS| OFERTA|GALERIA|CENNIK| KONTAKT