STRONA STARTOWA O NAS OFERTA GALERIA ZDJĘC CENNIK KONTAKT

O NAS

       Gabinety IN PRAXIS to prywatny ośrodek terapeutyczno - edukacyjny. Prowadzimy zajęcia i terapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tworzy go zespół doświadczonych psychologów, pedagogów i terapeutów. Naszym celem jest poprawa jakości życia osób zgłaszających się na terapię. Osiągamy to poprzez poprawę funkcjonowania ciała, zwiększenie świadomości emocji i potrzeb oraz nauczenie budowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

ZAŁOŻYCIELKI IN PRAXIS

Katarzyna Ewa Markiewicz - psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel dyplomowany z ponad 20 letnim stażem pracy. Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej, wydziału filozofii. Ukończyła Studium Podyplomowe Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej. Posiada certyfikaty wydane przez TMB Educational Enterprises: Clinical Assessment and Practical Interventions for Praxis From Ideation to Execution oraz Sensory Integration Assessment and Intervention for Individuals with Autism oraz ukończyła szkolenie "Dieta sensoryczna - optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowym" prowadzone przez Tracy Murnan Stackhouse oraz Julię Wilbarger.
W pracy zawodowej na co dzień zajmuje się terapią indywidualną i grupową dzieci z zaburzeniami rozwoju. Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z diagnozą szczególnych uzdolnień, wykorzystaniem metod rozbudzania myślenia kreatywnego, wykorzystaniem metod aktywizujących w nauczaniu, specyfiką potrzeb uczniów wybitnie zdolnych, rozwojem inteligencji emocjonalnej oraz wszelkimi kwestiami związanymi z komunikacją międzyludzką. Trener-szkoleniowiec w Firmie szkoleniowej Stimulus Training & Consulting.
Prywatnie żona i mama dwójki dorosłych dzieci.

Agnieszka Ewa Sosnowiec - rehabilitant, kinezjolog, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, terapeuta programu "Odruchy w uczeniu się i zachowaniu" (wg dr Sally Goddard - Blythe), nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wydziału rehabilitacji ruchowej.
Od 20 lat zajmuje się terapią indywidualną i grupową dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, terapią niemowląt, korekcją wad postawy oraz terapią dzieci z trudnymi zachowaniami w tym z dziećmi z autyzmem. Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej. Posiada certyfikat wydany przez TMB Educational Enterprises: ClinicalAssessment and PracticalInterventions for Praxis From Ideation to Execution - "Ocena kliniczna i praktyki terapeutyczne stosowane w zaburzeniach praksji. Od procesu tworzenia się pojęć do praktyki" oraz certyfikat "Black White and Grey"- ADHP czy SPD. Uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym komunikacji alternatywnej Makaton-system gestów i symboli graficznych.
Zajmuje się rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Główne przesłanie towarzyszące w pracy brzmi: "Aby rozwój ruchowy był pełnowartościowy, przyniósł radość, trzeba dbać o jego elementy na każdym etapie. Najważniejsze jest to, aby umożliwić dziecku poprzez ruch odkrywanie swojego "ja" i poznawanie świata. Wiara dziecka we własne możliwości jest podstawą do odnoszenia sukcesów".
Mężatka i mama dwójki dzieci.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Agnieszka Ewa Sosnowiec - rehabilitant, kinezjolog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta programu "Odruchy w uczeniu się i zachowaniu" (wg dr Sally Goddard - Blythe), prowadzi rehabilitację niemowląt, dzieci i dorosłych, gimnastykę korekcyjną indywidualną i grupową, zajęcia wg. metody Paula Denisona, masaż leczniczy, diagnozę i terapię SI, badanie wad postawy, prowadzi spotkania dla mam z małymi dziećmi proponując zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój psychoruchowy maluchów.

Katarzyna Ewa Markiewicz - psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, prowadzi terapię dzieci i dorosłych, Integrację Sensoryczną, spotkania dla mam z małymi dziećmi, Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, zajęcia dla dzieci z klas I-III rozwijające inteligencję emocjonalną.

Agata Brzezińska - psycholog, psychoterapeuta i socjoterapeutka z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej oraz Podyplomowej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie - posiada certyfikat psychoterapeuty. Pracuje w ujęciu psychoanalitycznym. Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Halina Wróblewska - psycholog, ukończyła szkolenia warsztatowe z zakresu pracy z rodziną i terapii rodzin ("Szkoła Pomagania", Psychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny, Pomoc rodzinie i dziecku). Ukończyła kurs ekologicznej terapii rodzin.
współprowadzi: Grupę warsztatowa dla matek samotnie wychowujących dzieci, grupę rozwoju osobistego dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

Anna Suchecka - psycholog; posiada certyfikaty TPP w zakresie: psychoprofilaktyki, socjoterapii oraz terapii rodziny. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, terapię małżeńską oraz terapię rodzinną. Udziela porad i konsultacji w przypadku trudności wychowawczych. Współprowadzi Grupę warsztatową dla matek samotnie wychowujących dzieci, tel.601 407 006

Beata Maculewicz absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie tyflopedagogiki , studiów podyplomowych w obszarze terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła szereg kursów doskonalących i szkoleń, w tym warsztaty "Szkoła dla rodziców i wychowawców" oparte na opracowaniu Faber i Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w pracy diagnostycznej, jak i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.


  

START|O NAS| OFERTA|GALERIA|CENNIK| KONTAKT